Spring naar hoofd-inhoud

Gezocht enthousiaste leerkrachten

Op naar een sterk team Zomerschool 2020

De Zomerschool

De Stuurgroep Brede School van de gemeente Terneuzen heeft ook voor 2020 de wens uitgesproken om een vervolg te geven aan het succesvolle project van onderwijstijd verlenging door de inzet van een Zomerschool. Nieuw voor dit jaar is de wens om een extra klas (of zo gewenst klassen) te starten voor kinderen uit de NT2-doelgroep.

Waarom een Zomerschool in Terneuzen?
In de zomerschool wordt gedurende de zomervakantie extra onderwijstijd gegeven. Door de inzet van drie weken zomerschool streven we naar het verhogen van kansengelijkheid. Voor deelname aan de Zomerschool 2020 komen alle kinderen uit de groepen 4 t/m 7 in aanmerking, die voldoen aan enkele criteria.

Levensecht onderwijs
Levensecht leren is een concept van leren dat weliswaar verwant is aan begrippen als ‘boeiend onderwijs’ en ‘ervaringsgericht leren’, maar wordt (weer net even) anders ingevuld. We omschrijven levensecht leren als een onderwijskundig concept waarbij het cognitieve leerproces van kinderen heel bewust ondersteund wordt door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt om het geleerde te relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen.
De lesstof wordt hiermee betekenisvol(ler) voor deze kinderen. Door de inzet van levensecht leren kunnen kinderen de koppeling tussen school en de wereld maken (achtergrondkennis) en wordt het geleerde relevant binnen een voor kinderen toepasbare en toegankelijke context.

De leerkrachten
Wij bieden een aanstelling van vier weken, waarvan ruim drie weken uitvoering met de leerlingen en één week voorbereiding, scholing en opruimen. De werving van de leerkrachten vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep van Perspecto en ProBaz als extern. Gezien de huidige teamsamenstelling wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de genoemde partners. De tegenprestatie voor deze inzet bestaat uit ‘tijd voor tijd’, salaris of een combinatie van beide. Dit altijd in samenspraak met het bestuur.

Functie-eisen
Van de leerkrachten vragen we enthousiasme voor het Zomerschoolconcept en interesse in de specifieke werkwijze. De leerkrachten verzorgen de lessen en de rapportages. Ze hebben specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen komen van alle betrokken scholen binnen de gemeente Terneuzen.

De brieven
Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief naar Perspecto, t.a.v. Mevr. Martina van Regenmortel, martinavanregenmortel@ogperspecto.nl De schriftelijke sollicitatie moet uiterlijk woensdag 3 juni a.s. in het bezit zijn van de selectiecommissie.
De gesprekken vinden zo mogelijk plaats in de tweede week van juni.

Meer informatie
Dhr. Sebastiaan Vanhijfte, directeur Zomerschool, tel. 06-20052466
Dhr. Emile Eshuis, projectleider Zomerschool, tel. 06-21821947