Spring naar hoofd-inhoud

Vacature Meerscholen directeur (m/v) 1.0 fte

In de dorpskernen Graauw, Clinge en Nieuw-Namen, te midden van het prachtige Zeeuwse landschap, bevinden zich drie unieke scholen: Ter Doest, St. Jozef en St. Bernardus. Drie scholen die samen een tandem vormen. Dit houdt in dat wij als scholen intensief samenwerken en met veel oog voor het individuele kind ook de voordelen van een grote school kunnen aanbieden. Zo krijgen onze kinderen van groep 7 en 8 twee keer per week gezamenlijk les en zie je op alle scholen de uitgangspunten van Stichting Leerkracht terugkomen. Onderdeel zijn van een tandem betekent dat wij als drie scholen werken met één directeur en één team.

Onze scholen bieden een warme omgeving waar ieder kind zich thuis voelt. Wij zijn continue in ontwikkeling, omdat we onze leerlingen “het beste van het beste” gunnen. Onze droom is om ons onderwijs steeds beter af te stemmen op de leerbehoefte van de kinderen. Het kind staat in onze scholen centraal en is voor ons een bron waar wij van kunnen leren.

De tandemscholen maken onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Momenteel is dit een onderwijsgroep met 23 basisscholen en zo’n 3000 leerlingen in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Deze samenwerking garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog niveau.

Voor Ter Doest, St. Jozef en St. Bernardus zoeken wij per 01-08-2021 of eerder een:

Meerscholen directeur (m/v) 1.0 fte

‘Duidelijk en betrokken’

Als onze nieuwe directeur bouw je voort op de uitgangspunten van ons Schoolplan 2019-2023. Je hebt oog voor de eigenheid van de scholen maar ziet ook mogelijkheden om de onderlinge verbindingen te versterken. Met ons team ontwikkel je, waar mogelijk in afstemming met de kinderopvangpartners, sterke doorgaande lijnen voor de kinderen. Je inspireert ons in kansen om het onderwijs te vernieuwen en legt verantwoordelijkheid daarvoor mede bij de teamleden.

Als onze directeur ben je ambassadeur van kleinschalig, thuisnabij onderwijs en profileer je de scholen zodanig dat ouders die verder weg wonen ook zien wat onze scholen bijzonder maakt!

Jij als nieuwe directeur:

- stelt prioriteiten, bent daadkrachtig en besluitvaardig;
- beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent benaderbaar;
- bent een teambouwer die gebruik maakt van ieders expertise;
- stimuleert een professioneel en prettig klimaat vanuit coachend leiderschap;
- bewaakt de kwaliteit en bevordert het cyclisch werken hieraan;
- beschikt over leidinggevende ervaring in het onderwijs.

Wij bieden:
- een gevarieerd, zelfstandig en ontwikkelgericht team;
- drie prachtige scholen, ieder met een eigen karakter;
- ondersteuning vanuit het bovenschools verband;
- salariëring volgens cao po.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06 - 40138451.
Reageren is mogelijk t/m 25 december via deze link.
De eerste gesprekken vinden plaats in week 2 van 2021, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie in week 3 en 4.

Lees hier de complete profielschets.

Vacature Projectsecretaris m/v (0,3 fte) Opleidingsschool Zuidwest

samenwerken, verbinden, co-creëren

Opleidingsschool Zuidwest is een samenwerkingsverband van HZ University of Applied Sciences, Scalda en 24 besturen uit het primair onderwijs. Binnen de opleidingsschool worden aankomende leraren opgeleid voor het primair onderwijs. De nadruk van de opleidingsschool ligt op praktijkleren en intensieve begeleiding op de werkplek. Doordat studenten veel tijd doorbrengen in de beroepspraktijk leggen ze een sterke basis voor hun loopbaan.

In de nabije toekomst kunnen ook Scalda-studenten van het cluster Kindprofessional hun opleiding binnen Opleidingsschool Zuidwest volgen.

 

Opleidingsschool Zuidwest is in september 2020 van start gegaan en gevormd vanuit het partnerschap tussen 24 schoolbesturen (PO), HZ-Pabo en mbo Scalda. Het curriculum werkplekleren is samengesteld door vertegenwoordigers van deze organisaties.

Er wordt intensief samengewerkt tussen de onderwijsinstellingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau en om deze samenwerking goed te kunnen stroomlijnen zoeken wij op korte termijn een

Projectsecretaris m/v

(0,3 fte)

 

die binnen de Opleidingsschool Zuidwest verantwoordelijk is voor een degelijke ondersteuning van de projectleiding en de verbindingen legt en afstemming zoekt tussen de verschillende projectpartijen.

 

De projectleider gaat met enthousiasme en gedrevenheid aan de slag en heeft hierbij de volgende verantwoordelijkheden:

• Zorgt voor organisatorische en inhoudelijke coördinatie;

• Maakt en bewaakt de complexe projectplanning om te komen tot erkenning van de opleidingsschool in 2023 ;

• Werkt het projectplan uit in een gedetailleerd uitvoerings- en activiteitenplan dat dient als informatiebron voor de diverse projectpartijen;

• Zorgt voor een heldere verslaglegging van het overleg van de projectleiding;

• Heeft een actueel en goed inzicht in de projectvoortgang van de werkgroepen (teams) en zorgt dat deze informatie toegankelijk beschikbaar is voor diverse projectpartijen;

• Signaleert als er interactie nodig is tussen diverse projectpartijen: bewaakt de overlap, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de projectopdracht;

• Zorgt voor financiële en personele coördinatie (o.a. uitvoeren penvoerderschap van de subsidiestroom en de financiële afwikkeling naar deelnemende partijen);

• Rapporteert periodiek en stelt de eindrapportage, (beleids)advies- en besluitaanvragen op aan de diverse actoren in de projectorganisatie, waaronder de projectleiding en stuurgroep;

• Analyseert de samenhang van de verschillende projectonderdelen en doet op basis daarvan voorstellen;

• Signaleert aandachts- en knelpunten en neemt passende actie hierop;

• Deelname netwerken: zie overzicht.

 

De projectsecretaris die wij zoeken:

• Heeft minimaal een afgeronde relevante Bachelor- opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering;

• Is bekend met het onderwijsveld van primair tot hoger onderwijs en de bijbehorende dynamiek, hij of zij moet snel kunnen analyseren op de inhoud;

• Is in staat om zaken op operationeel, tactisch en strategisch niveau te analyseren en verwoorden;

• Heeft ruime kennis en ervaring van projectmanagement;

• Is praktisch, o.a. het organiseren, agenderen en verslaglegging van bijeenkomsten;

• Is een verbinder: de linking pin;

• Is flexibel inzetbaar, afgestemd op de overleg-logistiek;

• Is onafhankelijk.

 

Wij bieden:

 

· de kans om een bijdrage te leveren aan onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van het kind en waar de individuele (leer)behoeften van de leerling én studenten centraal staan. De nieuwsgierigheid, frisse blik, creativiteit en onderzoekende houding van aankomend onderwijsprofessionals zijn van grote waarde voor scholen.

· de mogelijkheid een rol te spelen in een intensieve en waardevolle samenwerking tussen de Zeeuwse onderwijsinstellingen op po/mbo/hbo niveau;

· zelfstandig werk;

· een mooie samenwerking met bevlogen collega’s uit verschillende onderwijsinstellingen;

· een tijdelijke aanstelling voor één jaar, als projectsecretaris op basis van payrolling bij The Work Zone (m.u.v. interne kandidaten die van de deelnemende instellingen uit het samenwerkingsverband solliciteren, hierbij vindt inzet plaats vanuit het dienstverband bij de betreffende deelnemende instelling). Het project heeft een looptijd tot 2023;

· Voor de tijdelijke aanstelling o.b.v. payrolling via The Work Zone geldt een bruto maandsalaris tussen € 2.845,48 en € 3.920,50 op basis van een fulltime dienstverband, conform de cao-hbo (schaal 9).

· flexibiliteit om je eigen werkzaamheden te organiseren.

Contact en informatie:

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met Rinke Dellebeke, opleidingscoördinator PABO en projectleider Opleidingsschool Zuidwest, HZ University of Applied Sciences, 06 – 20 13 32 07, a.c.dellebeke@hz.nl.

 

Wilt u inzage in de governance structuur dan kunt u contact opnemen met Wieny de Brabander, teamleider domeinbureau Health, Education & Wellbeing en projectsecretariaat, info@opleidingsschoolzuidwest.nl

 

Wij zien uw sollicitatie (motivatie en cv) graag vóór 8 januari 2021 tegemoet. Deze kunt u sturen naar info@opleidingsschoolzuidwest.nl, t.a.v. de projectleiding.

 

De gesprekken vinden online plaats op vrijdagmiddag 15 januari 2021.

Lesgeven in Zeeland

Lancering LesgeveninZeeland.nl

 

Op 14 februari wordt het platform ‘lesgeveninzeeland’ gelanceerd. 

De website geeft voorlichting over de diverse mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan als leerkracht of docent in het Zeeuwse onderwijs.

Het platform is een samenwerking van het po, vo, mbo en hbo in Zeeland.