Spring naar hoofd-inhoud

Gezocht enthousiaste directeur Zomerschool Hulst 2021

De Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Hulst, de schoolbesturen Perspecto en SKOH en de kinderopvangorganisaties EigenWijs en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. In 2021 wordt de Zomerschool Hulst voor het eerst georganiseerd voor leerlingen uit de (huidige) groepen 2 t/m 7.

 

Waarom een Zomerschool?

 • Gelijke kansen bieden aan leerlingen met ongelijke achtergronden.
 • De leerprestaties van leerlingen verbeteren.
 • Goede kansen op ontplooiing en talentontwikkeling.
 • We maken kinderen blij en laten hen groeien door te werken vanuit het concept Levensecht leren; zie www.levensecht-leren.nl

Bij deze aanpak vormt ouderbetrokkenheid een belangrijk speerpunt ter ondersteuning van het realiseren van deze doelen.

 

Hoe lang is de Zomerschool open?

Gedurende ruim twee weken in de zomervakantie wordt voor deze doelgroep extra onderwijstijd gerealiseerd.

Belangrijk om te weten

 • De Zomerschool Hulst 2021 zal naar verwachting, bestaan uit 4 groepen met tussen de 12 en 16 leerlingen (groep 2 t/m 7) die afkomstig zijn uit de gemeente Hulst.
 • Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die deels wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
 • De Zomerschool zal gedurende 3 weken in het gebouw van Kindcentrum Moerschans zijn gehuisvest.
 • De school start op de donderdag van de eerste schoolvakantieweek (29 juli) en eindigt twee weken later op vrijdag (13 augustus).
 • Leerkrachten en onderwijsassistenten worden voor drie weken aangesteld en besteden de eerste drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing.
 • De vrijdag na de afsluiting staat in het teken van opruimen en overdracht aan de reguliere leerkrachten via het portfolio.

Ben jij dé directeur waar we naar op zoek zijn?

 •  Ben jij iemand met leidinggevende ervaring in de Kinderopvang en/of binnen het basisonderwijs?
 •  Beschik jij over vaardigheden om de Zomerschool te leiden?
 •  Ben jij enthousiast over de kans en de mogelijkheden die een Zomerschool biedt aan deze leerlingen?
 •  Sta jij achter het specifieke onderwijsconcept levensecht leren en de kans die dit de kinderen biedt

Wat bieden wij jou?

 • Je speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van de Zomerschool en hebt contacten met de reguliere scholen.
 • Je hebt de dagelijkse leiding tijdens de uitvoering.
 • Wij bieden de directeur een aanstelling van 6 weken, waarvan 3 weken voorbereiding en afronding en 3 weken uitvoering.
 • Grote dankbaarheid van de deelnemers.
 • Ervaring in werken met een uniek concept.
 • Heel veel werkplezier.

Hoe wordt deze inzet vergoed?
De tegenprestatie voor uw inzet kunt u in overleg met uw bestuurder kiezen voor (extra) salaris, tijd voor tijd of een combinatie daarvan.

De brieven
Geïnteresseerd in deze mooie functie? Stuur dan een gemotiveerde brief aan de projectgroep van de Zomerschool (2 directeuren, 2 medewerkers kinderopvang en projectleider) via het mailadres van mevr. Martina van Regenmortel, martinavanregenmortel@ogperspecto.nl
De schriftelijke sollicitatie moet uiterlijk 14 mei 2021 in het bezit zijn van de adviescommissie. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op dinsdag 18 mei en/of woensdag 19 mei vanaf 17.00 uur in Kindcentrum Moerschans in Hulst.

Meer informatie nodig? Mevr. C. Bakker, projectleider Zomerschool, tel. 06-21822976

Gezocht voor de Zomerschool Hulst 2021: enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistent(en)

De Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Hulst en de schoolbesturen Perspecto en SKOH en de kinderopvangorganisaties EigenWijs en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. In 2021 wordt de Zomerschool voor het eerst georganiseerd voor leerlingen uit de (huidige) groepen 2 t/m 7.

 

Waarom een Zomerschool?

 • Gelijke kansen bieden aan leerlingen met ongelijke achtergronden.
 • De leerprestaties van leerlingen verbeteren.
 • Kansen vergroten op ontplooiing en talentontwikkeling.
 • We maken kinderen blij en laten hen groeien door te werken vanuit het concept Levensecht leren; zie www.levensecht-leren.nl

Bij deze aanpak vormt ouderbetrokkenheid een belangrijk speerpunt ter ondersteuning van het realiseren van deze doelen.


Hoe lang is de Zomerschool open?

Gedurende ruim twee weken in de zomervakantie wordt voor deze doelgroep extra onderwijstijd gerealiseerd.

 

Belangrijk om te weten

 • De Zomerschool Hulst 2021 zal naar verwachting, bestaan uit 4 groepen met tussen de 12 en 16 leerlingen (groep 2 t/m 7) die afkomstig zijn uit de gemeente Hulst.
 • Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die deels wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
 • De Zomerschool zal gedurende 3 weken in het gebouw van Kindcentrum Moerschans zijn gehuisvest.
 • De school start op de donderdag van de eerste schoolvakantieweek (29 juli) en eindigt twee weken later op vrijdag (13 augustus).
 • Leerkrachten en onderwijsassistenten worden voor drie weken aangesteld en besteden de eerste drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing.
 • De vrijdag na de afsluiting staat in het teken van opruimen en overdracht aan de reguliere leerkrachten via het portfolio.

Ben jij dé leerkracht waar wij naar op zoek zijn?

 • Ben jij een enthousiaste leerkracht?
 • Geef je graag les aan leerlingen uit de (huidige) groepen 2 tot en met 7 en kun je rapportages verzorgen?
 • Ben jij in staat om specifiek aandacht te geven aan groepsvorming en creëer je graag een veilig pedagogisch klimaat?
 • Werk je graag samen in een team?
 • Ben jij initiatiefrijk en flexibel?

De teamleden zullen een korte scholing volgen om het onderwijsconcept ‘levensecht leren’ inhoud te kunnen geven in de uitvoering. Daarna breng je samen wat je geleerd hebt in de praktijk.

 

Ben jij dé enthousiaste onderwijsassistent(e) die wij zoeken?  

 • Kun jijde leerkracht ondersteunen bij de uitvoering van de lesgevende, administratieve en verzorgende taken?
 • Vind jij het een uitdaging om samen met de leerkracht de leerlingen te begeleiden bij het levensecht leren?
 • Vind je het fijn om contact met ouders en leerlingen te hebben?
 • Bern jij bereid om hand- en spandiensten voor het goed functioneren van de Zomerschool in het algemeen te verlenen?
 • Ben jij initiatiefrijk? Wil je meedenken met de leerkracht?
 • Ben jij in het bezit van een SPW4/SAW4-diploma of heb je een volledige onderwijsbevoegdheid?

 

Voor wie geldt deze vacature?

De werving van de leerkrachten en onderwijsassistenten vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep van de betrokken besturen als daarbuiten.

 

De brieven

Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief aan de projectgroep van de Zomerschool, omdat de werving van de directeur zomerschool nog loopt; via het mailadres van mevr. Martina van Regenmortel, martinavanregenmortel@ogperspecto.nl

De sollicitatie moet uiterlijk 21 mei 2021 in het bezit zijn van de adviescommissie. De exacte datum en de locatie (of online meeting) van de sollicitatiegesprekken worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie nodig?

Mevr. Carlien Bakker, projectleider Zomerschool, tel. 06-21822976