Spring naar hoofd-inhoud

Identiteit

De scholen van Onderwijsgroep Perspecto willen zich onderscheiden in hun omgeving. Daartoe richten de scholen zich op het profileren met een herkenbare identiteit.
Iedere school is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Scholen van Onderwijsgroep Perspecto zijn Openbaar, Protestant-Christelijk of Rooms-Katholiek.
Daar waar mogelijk werken we informeel samen.

 

Strategisch plan

Onderwijsgroep Perspecto werkt vanuit de strategische visie ‘Onderwijs met ambitie’. Het is een plan voor de periode 2019– 2023. De visie tot stand gekomen nadat meer dan 200 medewerkers en belanghebbenden hun inbreng hebben gehad via het Wereld café dat we hebben georganiseerd.

Ons strategisch plan biedt voldoende inspiratie en ruimte om de dialoog aan te gaan zodat we met elkaar van betekenis kunnen zijn in onze mooie regio.

Voor ons volledige strategisch plan klik hier.  

Missie en visie

Perspecto is een onderwijsgroep die werkt met en voor mensen.
Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.
Als in die behoefte in voldoende mate is voldaan dan ontstaat er ruimte voor ambitie, intrinsieke motivatie en eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.
Onmisbaar voor kinderen om in de huidige wereld klaar te zijn voor de eigen toekomst.

In onze visie hebben alle kinderen recht op kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Het onderwijs is er om hen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende (en vooral geen saaie) leeromgeving.

Zes actielijnen zijn daarbij belangrijk:

Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Scholen hebben daarvoor een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. Daarin is beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden op de school zijn. 

Binnen Perspecto kunnen scholen een beroep doen op bovenschoolse ondersteuning om de ondersteuning nog beter te kunnen realiseren. In het ondersteuningsplan van Perspecto is de afstemming van de zorg op groeps-, school- en bovenschools niveau beschreven. Het plan sluit nauw aan bij het Ondersteuningplan van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen (PPOZV).