GMR

Binnen Onderwijsgroep Perspecto is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werkzaam. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de ouders als de medewerkers.
De GMR heeft 8 leden, 4 ouders en 4 medewerkers. Zij zijn verkozen uit de verschillende scholen en vertegenwoordigen elk een cluster van scholen van Onderwijsgroep Perspecto.
Alle rechten van de GMR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De samenstelling van de GMR is als volgt:

Personeelsgeleding

  • Petra van Strien (voorzitter).
  • Maaike Eggermont
  • Karin Somers (secretaris)
  • Wilma Baauw

Oudergeleding:

  • Michel Calon
  • Michiel Meijers
  • DaniĆ«lle van de Wege-Schrier
  • Marco Coolsen.