Ondersteuning

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Scholen hebben daarvoor een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. Daarin is beschreven wat de ondersteuningsmogelijkhenden op de school zijn. Binnen Perspecto kunnen scholen een beroep doen op bovenschoolse ondersteuning om de ondersteuning nog beter te kunnen realiseren. De afstemming van de bovenschoolse ondersteuning is vastgelegd in het Onderwijs Ondersteunings ContinuĆ¼m (OOC). Daarin is beschreven: de afstemming van de zorg op groeps-, school- en bovenschools niveau.
Het OOC sluit nauw aan bij het Ondersteuningplan van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen (PPOZV).