Skip to main content
10-07-2017

Eindtoets


Nieuw! Digitaal en adaptief.
Vanaf 2018 wordt de Centrale Eindtoets in een nieuwe variant aangeboden: digitaal én adaptief. De papieren Centrale Eindtoets is vanaf dat moment alleen nog maar beschikbaar op één niveau. Door de adaptiviteit van de digitale toets is hij bijvoorbeeld geschikt leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Er is een expert vanuit het college voor toetsen en examens aanwezig om de veranderingen toe te lichten.
Maar we hebben ook uitwisseling over de andere beschikbare eindtoetsen, o.a. IEP en Route-8.
Aanmelden voor dit informeel kenniscafé (waar je rijker vandaan komt), kan via
isabelvaneck@ogperspecto.nl
vóór woensdag 18 oktober 2017


< Nieuwkomers en anderstaligen